Profil

PROFIL


Jeg er uddannet psykoterapeut og har over 20 års erfaring med samtaler med børn, unge, voksne og familier. 

 

Jeg har arbejdet med familier som havde brug for støtte til at komme på rette vej igen. Her støttes hele familien hvor der også tilbydes individuelle samtaler. 


En del år har fokus ligget på at arbejde med personer med angst, depression, psykoser, autisme, borderline, skizofreni, manio-depressive, misbrugere, børn af misbrugere, unge med udfordringer og børn i skolealder.


Alle er unikke og har deres egen personlighed. jeg møder det enkelte menneske, hvor jeg b.la. arbejder ud fra den positive psykologi med positive muligheder og ressourcer for fremtiden. 


Jeg er uddannet eksistentiel dynamisk terapeup ved Lind og Dahl og arbejder ud fra den fænomenologiske metode. I april 2018 åbnede jeg klinik i Lindved, hvor jeg tilbyder samtaler til børn, unge, vokse og par. 


  At blive fortrolig med sig selv og stå ved sig selv, er et krævende stykke arbejde.  Du vil få indre ro og glæde, hvor du vil føle dig helt ok som du er.  I mit arbejde ser jeg på de ressourcer, du har som menneske.


  Jeg hjælper dig med at forstå og se hvordan du handler i din hverdag.


  Du bliver klogere på dig selv og din måde at leve på, og kan du træffe nye valg.


  Du kan nu gribe de nye muligheder, du kan se livet byder dig.

       

Alle mennesker har de helt rigtige ressourcer til at få et godt og rart liv.
Vi har det i os, der skal til for at få tilfredsstillende livskvalitet, selvom vi umiddelbart ikke lige kan se vejen derhen.